Konkurs Pracodawca Jutra

14 Lipiec 06:18
4318

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804.)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

w dniu 9 lipca 2015 r. ogłasza

III edycję konkursu

Pracodawca Jutra

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.


Dokumentacja konkursowa:

docxRegulamin III edycji konkursu Pracodawca JutradocDeklaracja poufności (Załącznik wykorzystywany w trakcie oceny zgłoszeń przez Zespół Weryfikacji Zgłoszeń. Prosimy o jego niedołączanie do zgłoszenia)docxkarta oceny zgłoszenia (Załącznik wykorzystywany w trakcie oceny zgłoszeń przez Zespół Weryfikacji Zgłoszeń. Prosimy o jego niedołączanie do zgłoszenia)


Formularz zgłoszenia do konkursu Pracodawca Jutra


Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r.

Zgłoszenia w wersji papierowej należy przesłać na adres:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa


z dopiskiem na kopercie „III edycja konkursu Pracodawca Jutra".

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia zgłoszenia można uzyskać pod nr tel.: 22 432 85 08 oraz mailowo: bde@parp.gov.pl.

Zródło: http://biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/konkurs

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370