Otwarcie nowej drogi startowej w Pyrzewicach

28 Maj 13:39
4484

Czwartek 28 maja br. to dzień oddania do użytku nowej drogi startowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, funkcjonującym pod handlową marką Katowice Airport. Przeniesienie ruchu z obecnie użytkowanej drogi startowej na nową będzie wiązało się z przerwami w wykonywaniu operacji lotniczych.

Budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m trwała ponad 100 tygodni i kosztowała 157 mln zł. Nowa infrastruktura jest nie tylko dłuższa od dotychczasowej (o 400 m), ale i lepiej wyposażona. Na nowej drodze startowej będzie funkcjonował bardziej zaawansowany radiowy system nawigacyjny ILS II kategorii (aktualnie wykorzystywana droga wyposażona jest w ILS I kategorii), wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności i niskiego zachmurzenia. Dzięki niemu samoloty będą mogły lądować w Katowice Airport przy gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie, tj. widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 metrów i przy wysokości decyzji (momencie, w którym piloci mają kontakt wzrokowy z powierzchnią terenu lub świetlnymi pomocami nawigacyjnymi) nie mniejszej niż 30 metrów.

W dniu oddania do użytku nowej drogi startowej, tj. 28 maja 2015 r., zostanie podniesiony kod referencyjny pyrzowickiego lotniska z 4D do 4E. Oznacza to, że infrastruktura portu lotniczego będzie w całości przystosowana do przyjęcia dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 65 m, takich jak Boeing 747-400 czy Airbus A340.

- Największa w historii naszego portu inwestycja oficjalnie się zakończy, a jej efekt w postaci nowej drogi startowej zacznie w pełni funkcjonować. Wtedy też stara droga startowa przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję i od tego momentu będzie służyć jako droga kołowania. Katowice Airport, ani tak naprawdę żaden polski port lotniczy nie potrzebuje dwóch dróg startowych. Warto podkreślić, że nawet największe pod względem ruchu pasażerskiego lotnisko świata - Londyn Gatwick, dysponuje jedną drogą startową mimo, iż obsługuje więcej operacji lotniczych aniżeli sumarycznie wszystkie polskie porty lotnicze - tłumaczy Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza pyrzowickim lotniskiem.

Ostatnia operacja lotnicza na dotychczas użytkowanej drodze startowej odbędzie się 28 maja tuż przed godziną 01:00. Wtedy rozpoczną się ostateczne czynności związane z przeniesieniem ruchu na nową drogę startową. Harmonogram tych prac zakłada, że w godzinach od 1:00 do 5:55 aktualna droga startowa zostanie zamknięta dla ruchu lotniczego. Oznacza to, że na lotnisku w Pyrzowicach nie odbędą się w tym czasie starty, jak i lądowania samolotów. Wówczas prowadzone będą intensywne prace związane z dostosowaniem istniejącej części pola manewrowego do nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Planowane, rozkładowe i wstrzymane wcześniej odloty samolotów odbędą się już z nowej drogi startowej między godziną 6:00 a 7:00. Po tym okresie nastąpi kolejny etap procesów relokacyjnych, w ramach którego niezbędne jest zamknięcie lotniska, trwać on będzie od godziny 7:00 do 14:00. Planowane zakończenie prac związanych z oddaniem operacyjnym nowej drogi startowej do użytku nastąpi o godzinie 14:00.

Budowa nowej drogi startowej zrealizowana została w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pod nazwą "Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu 2013 roku budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg kołowania. Wartość całej inwestycji to ponad 267 mln zł brutto.

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zródło: www.google.com

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370