Bon na patent

12 Kwiecień 09:54
2182

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła dla przedsiębiorców konkurs na realizację projektów w ramach działania 1.5 Bon na patent. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 29-04-2016 r. do 17-06-2016 r. do godziny 15:00.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 873 900,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 287 390,00 zł.

Regulamin konkursu, załączniki do regulamin oraz Wytyczne programowe znajdują się pod linkiem: http://rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-265-1_5_bon_na_patent.html.

W sprawach dotyczących Działania 1.5 Bon na patent informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl.

Zródło: www.rpo.lubelskie.pl

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370